rf
 

RF-suunnittelu

  • Esju tarjoaa kattavia RF-suunnittelupalveluja vaatimusmäärittelystä ja RF-arkkitehtuurin suunnittelusta laitteen hyväksyntämittauksiin asti. Voimme myös auttaa asiakastamme laitteen RF-vaatimusmäärittelyssä sekä komponenttiteknologioiden ja komponenttien valitsemisessa.
  • RF-osaajillamme on pitkäaikainen kokemus tukiasemaradioiden tuotekehityksestä ja muiden langattomien järjestelmien suunnittelusta. Olemme suunnitelleet useita RF-platformeja tukiasematuotteisiin. Vuonna 2014 kehitimme pienitehoiselle mobiiliverkon tukiasemalle oman multi-band small cell RF-platformin.
  • Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet useita tukiasemaradion tehovahvistimia eri taajuusalueille ja teholuokkiin mm. Doherty PA -topologialla. Teemme jatkuvasti tutkimusta uusien tehovahvistinteknologioiden ja -arkkitehtuurien saralla.
  • Osaamme suunnitella antenneja eri tarkoituksiin: mobiililaitteista reitittimiin ja pienistä Small Cell-tukiasemista suuriin makroihin saakka. Pystymme suunnittelemaan koko antennikonseptin kattaen kaiken vaatimusmäärittelyn ja verifioinnin välillä. Voimme myös auttaa asiakastamme antennisuunnitteluprojektin eri vaiheissa.
  • RF-osia sisältävän tuotteen suorituskyky sekä tuotekehityksen ja elinkaaren aikaiset kustannukset määräytyvät monen tekijän summana. Paras suorituskyky saavutetaan, kun huolellinen mallinnus ja toteutus yhdistyvät onnistuneeseen komponenttiteknologioiden ja komponenttien valintaan. Toteutamme tukiasemissa ja muissa vaativissa RF-laitteissa tarvittavan häiriösuojauksen (sekä emission että immuniteetin) yhdessä RF-mekaniikkaan perehtyneiden suunnittelijoidemme kanssa.
  • Varmennamme RF-laitteiden mekaniikan isolaation sähkömagneettisilla EMI-simulaatioilla. Olemme tehneet asiakkaillemme laajaa tutkimus- ja testaustyötä kompleksisten monikerrospiirilevyjen isolaation ja mixed signal -piirilevyjen häiriösietoisuuden parantamiseksi. Esjulaiset ovat myös tutkineet ja testanneet erilaisia RF-tiivistemateriaaleja ja RF-tiivistysratkaisuja muun muassa toteuttamalla tiivistetestereitä asiakkaillemme ja pohjoismaiselle RF-tiivistevalmistajalle.
  • Käytämme RF-laitteiden verifioinnissa pääasiassa omia, kalibroituja RF-mittalaitteitamme sekä Esjun omaa RF-laboratoriota. Meillä on myös oma EMC-laboratorio (3 metrin mittaradalla) mittalaitteineen ja häiriösuojattu huone, jossa on laitteet tuotekehityksen EFT-, ESD- ja surge immunity -testausta varten.