Laatu ja ympäristöasiat

Laatu ja hyvä tulos kulkevat vanhan totuuden mukaan käsi kädessä. Meille esjulaisille tekemisen laatu on tärkeää. Todistuksena laatutietoisuudesta Esjulle on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifikaatti.

Laadukas työ on mahdollistanut Esjulle pitkäaikaiset asiakassuhteet. Meille laatu tarkoittaa sitä, että tuotteiden ja palveluiden on vastattava kunkin asiakkaan tarpeisiin. Pysyvä asiakastyytyväisyys saavutetaan vain tarjoamalla tuotteita ja palveluita, jotka kohtaavat asiakkaidemme taloudelliset ja tekniset vaatimukset.

Esju Oy tarjoaa asiakkaan vaatimukset täyttäviä tuotteita ja tuotekehityspalveluja. Lisäksi teemme tutkimusta ja tarjoamme koulutus-, konsultointi- ja testauspalveluita. Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi seuraamme toimintaamme ja parannamme sitä jatkuvasti.

Ympäristö

Huoli ympäristömme tulevaisuudesta on yhteinen meille kaikille. Esju vaikuttaa ympäristöasioissa kauas tulevaisuuteen ottamalla ympäristötekijät huomioon jo tuotteiden määrittely- ja suunnitteluvaiheissa.

Teemme työtä tuotteiden tehonkulutuksen optimoimiseksi, jotta niiden käytönaikainen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Tukiasematuotteiden alalla teemme huippututkimusta mm. radioyksiköiden tehovahvistinten hyötysuhteen parantamisessa.

Esju noudattaa materiaalien ja komponenttien valinnassa Euroopan Unionin RoHS-direktiivin ohjeita ja rajoituksia haitallisten aineiden käytöstä.